Текст на М. Џима за Нова Македонија објавено во Битола стари фотографии