Почитувани!

Сабота и Недела од 8 часот се организира доброволна работна акција за пренос на градежни материјални добра (песок, цименто, железо) потребни за обнова на планинарскиот дом КОПАНКИ, (материјалите ќе се пренесуваат со жичарата).

Збирно место горе на жичара.