Бригадата Братство – Единство во работна акција кај Мариово, 1977 година….