Сликата е направена 1962 година пред месната заедница во Гени Мале, каде друштвото од своето основање до денес ги извршува своите активности.

Во позадина може да се забележи стариот грб на друштвото.