Вечерва на 30-ти Октомври во 19.00 часот со локација во Малата сала на Центарот за Култура се одржа промоција на книгата „Патување низ животот со музика“ на нашиот битолчанец Слободан Димитров,

На промоцијата Слободан Димитров ја престави и песната за Елени Каринте, чиј автор на музика е тој.

Промоцијата во малата сала на Домот на културата ја проследи публика од околу 200 посетители кои на крајот добија по еден примерок од неговата книга.

Да се надеваме дека и другите битолчани кои имаат оставено белег во музичкото творештво ќе остават трага преку текст и слика за следните генерации.