Правењето на “Ајвар” и “Буковска пипер”, “Тавче Гравче”, “Сарма” и друга традиционална македонска храна со векови е дел
на секоја македонска фамилија.
Илинка Главевска од с.Буково е една од последните земјоделци која одгледува и прави пипер (буковец) на стариот и традиционален начин. Има многу примери насекаде од светот кои го гледале овај филм и заради тоа одлучиле да го посетат с.Буково во близина на Битола. Да ја откријат таа тајна. А нас ни останува сето тоа повеќе да го промовираме и развиеме…
Погледнете ја македонската верзија и слободно споделете, коментирајте и слично…

Документарен филм и copyright на Мирјана Момировиќ.

Ние го објавуваме за промоција на нашата традиција…