Премиум пиво Дооел Битола има потреба од кадар со одредени искуства во делот на дистрибуција, со одредени категории за управување со моторни возила Б, Ц и Е, како и помошници во возилата за реоните на Битола и Прилеп.

Воедно, сите мотивациони, законски, правни и човекови права и слободи, сѐ и ќе бидат запазени и почитувани од страна на нашата компанија!

Сите кандидати кој сакаат сигурна иднина, стабилност и домаќинлук нека се обратат на моб.тел со СМС на 075 460 125 за разговор!

Со Почит,
Премиум пиво Дооел Битола