Новата пешачка зона во Битола, на самиот Булевар од Ленски Мост до Безистенот… Како сакате да биде уредена? Напишете во коментар…