hdr

По Широк Сокак можиш да: (скиташ), (талкаш), (акаш), (шпарташ), (зјапаш), (се џариш), (се војваш), (се шуткаш), (се моташ), (се муваш), (се шутриш), (се парадираш), (маневрираш), (се корзираш), (се глупираш), (се шеташ), (се пуфкаш), (цауриш), (се прцкаш), (кокетираш), (уживаш), (ги мериш улиците), (се кабадајчиш), (кибицираш), ( се курчиш), се мафташ), (вртиш една волта), (се луњаш), (флертуваш), (кружиш), (видиш и бидеш виден), (се корзираш), (денгубиш), (се тркалаш), (ојш угоре-удолу), (шпацираш), (се шлајш), (се луфтираш), (се влечкаш), (одиш кроце-кроце), (маршираш), (паткаш), (трчаш на штикли), (одиш јаваш-јаваш), (одиш покроце), (ојш), (се дрнкаш), (го тепаш времето), (се мавкаш), (брзаш), (напрајш една јоклама), (трапаш угоре-удолу), (го мериш корзото), (шмекаш), (шеташ пo излози), (вршиш угоре-удолу), (земаш воздух)…

Дополнете!

Валентина Цветановска