Битолскиот композитори текстописец Петар Георгиев Калица заедно со
Крунослав Кичо Слабинац и нивната “Летај
ми летај гулабе” фотографирани заедно во 1989 г.