Какви прекрасни два дена имавме лани. Колку радост и среќа на сите лица. Сакаме сѐ да е по старо.