Важно е ако ви се падне паричката каде ќе ја чувате. Секогаш парчето мазник кое било наменето за вас треба целосно да го изедете, а ако ви се падне паричката не треба да се фрли или заборави, туку да се стави до икона и да се чува до наредната година. Иако многумина ја чуваат во паричник или некој предмет, таа треба да стои до икона.