Од некогашното Еврејско маало до Железничката станица во Битола, од каде што нашите сограѓани, битолските евреи заминаа во неповрат.

Церемонијата започнува со полагање на цвеќе пред Споменикот на Депортираните и бистата на Естреја Овадија Мара.

Поаѓање во 13.30 ч. од пред Здравствениот Дом др.Хаим Абраванел во Битола, некогашен “Уредот”.