Најјаката Новогодишна кугла во Македонија ја немаше оваа 2019 г. Лабаво…😅😅😅