Историскa, гастрономска, адреналинска, градска и крафт се уникатните туристички доживувања кои може секој турист да ги доживее прекугранично во регионите на Пелагонија и Корча. Ова се овозможува преку проектот Смарт-Кул-Тур финансиран од ЕУ и кофинансиран од Министерство за локална самоуправа од Програмата ИПА 2 за прекугранична соработка.

– Smart-Cul-Tour е партнерство кое претставува акцелератор кој го поттикнува туризмот, го промовира и заштититува културното и природното наследство, поттикнува соработка помеѓу жителите на заедниците во прекуграничниот регион, иницира разменување на знаење и искуство, со цел да се овозможи рамномерен и одржлив социо-економски развој во прекуграничниот регион на Пелагонија и Корча.

Во партиципативен и консултативен процес развиени се 5 уникатни и атрактивни туристички понуди и нивни варијации, за групен и индивидуален туризам во овој регион.

Шестата туристичка понуда е најинтересна и најпривлечна понуда која патникот/ туристот може сам да си ја креира директно преку туристичката агенција ЈК Травел, велат од Смарт-Кул-Тур.

Оваа активност ја збогати туристичката понуда во прекуграничниот регион, откри и вклучи нови дестинации, заборавени или скриени аспекти на заедничкото наследство, истовремено подигнувајќи ја јавната свест кај луѓето во заедницата за важноста на културата и културното наследство.

– Граѓаните и заедницата од регионот се активно вклучени и дадоа свој придонес во оваа приказна.

Локалните жители станаа активни туристички оператори, нивните приказни, животи, вештини, како своевидни атракции за туристите, ги надополнуваат знаменитостите од туристичката понуда во регионот.

Нивното искуство е непроценливо, а промената во животот на локалните жители е немерлива, додаваат од проектот.Група на новинари и блогери од двете страни ги посетија дестинациите.Тие ќе пишуваат и ќе ги промовираат како туристички атракции во регионот. А истите на своја редовна понуда ќе ги нуди ЈК Травел.

Љубица Ангелова