Повелете во чајџилница на ЈП Стрежево кај Ниже Поле и уживајте заедно со нас во топлото есенско сонце.