„Тешка е вратата, турнете посилно“, пишува во одделението каде се врши рендген дијагностика.