Локација Ротинско Езеро

Автор Александар Бавчанџијовски