Статус на Џони, познат битолски мајтапчија ито со Тапиа