Остај го него, тој е голем/многу:

(абдал), (ајдут), (ајван), (акмак),

(аљабак), (апаш), (арамбаша), (ашлак), (ајдамак),

(багабонт), (бадијалџија), (бричко), (брлив), (гргул),

(гојдо), (далверџија), (дембел), (дрзок), (дибек),

(ебиветер), (дудук), (кабадаја), (ќелепурџија),

(коркач), (контрабанда),

(курназ), (кусурџија), (ќутук), (кљакач), (лигуш),

(лимонлија), (замаен), (забеган), (запернат), (лапач),

(мангуп), (љоко), (мандак), (манат), (матуф),

(марифетџија), (матрапаз), (мативода),

(маџар), (муфљуз), (муфтаџија),

(мајтапџија), (неранимајко),(неизделкан), (непрокопсан),

(недоквакан), (откачен), (однесен), (пич), (пцојсан),

(пичлеме), (пуфкаџија), (раскален), (сеирџија), (серт),

(скапан), (сперлив), (суртук), (сурат),

(стока невоспитана), (суруклеме), (табиетлија),

(тамаќар), (терсене), (токмак), (тевеќелија), (тољољо),

(трчај-лажи), (тумрук), (туткун), (тутурутка), (тутмез),

(угурсуз), (урлапан), (фраер), (фаца), (чурук),

(циција), (џамбаз), (џандрлив), (шапшал),

(шебек), (шалабајзер), (шанкуре), (шушулејка), (шутарка),

(шупелка), (шлакнат), (штракнат)…

Валентина Цветановска