Млечниот пат и ѕвезденото небо над Битола, поточно над малото езеро во Ротино… Night view by Hristo Fidanov Photography… Enjoy ♥

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here