Нивната насмевка заедно со мајсторски завршената работа на Dreamcast за нас е повеќе од доволна да објавиме дел од нив. Честитки за сите, повеќе фотографии ТУКА