После донацијата на битолчани денес и официјално започна обновата на Светиот Крст кај црквичето св. Јован на Германски. Со нов лик на ова свето место повторно ќе заживее овај дел од Битола.

Аирлија да е!

Фотографии на Дејан Бучук Јанкуловски