Заедно со галерија од некогашниот изглед…

Чашите за чајче од Копанки

Фотографии Гордана А.Михајловска, ПСК Пелистер и непознат извор

Видео аерофото.мк