Марија Магдалена Петковска-Микаровска: посебен советник за меѓународна соработка

Работни задачи:

– Ја советува министерката за култура за решавање на најсложени работи за остварување на програмата за работа во секторот за меѓународна соработка и соработка со УНЕСКО;

-Следење на проекти што се однесуваат на соработка со меѓународни организации од
областа на културата;

-Изработка на стратегии за развој на културата и културни политики;

-Спроведува задачи и надлежности делегирани од министерот

Нето плата 45.000 денари

ЧЕСТИТ 8-МИ МАРТ НА СИТЕ ЖЕНИ КОИ СЕ БОРАТ „МАШКИ“ ВО ЖИВОТОТ

Извор