Пред неколку недели по барање на дуќанџиите кај битолската Пошта беа исечени неколку стари борови поради нивната голема “опасност” по живот.

Но ете, како што времето минува, канделабрите со типли од 5 см. да ти биле поопасни од нив.

Затоа драги битолчани, внимавајте каде се движите!