*Од семејниот албум на Димитри Гина “КАЛУЃЕРИЦИТЕ” престижната школа по француски јазик во Битола која се наоѓаше на ул.Елпида Караманди – фотографиите датираат од 1936 год. од неговата тетка Марика Мострова моминско Гинова која беше ученичка во тие паралелки.