seg_soft

Моментално над мостот кај Безистен се врши санација и рехабилитација поради негово пропаѓање од едната страна кое континуирано се случуваше неколку месеци, а битолчани тоа сами го забележуваа кога тука ќе поминуваа со нивните возила. Железните мостови во Битола пристигнале како воена репарација од Германија при што во Битола се монтирани вкупно девет мостови. Покрај Германија, штета над Битола била направена и од Франција, Италија и Бугарија а нашиот град бил споредуван со Верден во Франција каде за Првата светска војна се војувало 299 дена.