По повод 40 години од изградбата на ХМС Стрежево каде три години под мотото “Учи, гради, работи со младински бригади” учествуваа младинските работни бригади од цела Југославија (1979-81), денес во просториите на Музеј Битола се отвори изложба каде е преставена изградбата и активностите на бригадирите за време на нивната тригодишна работа.

Младинските работни бригади во Југославија броеја околу 2.000.000 учесници што и за денешно време преставува голема и импозантна бројка.

Изложбата ја посети и тогашниот претседател на младинските работни бригади господинот Васил Тупурковски.Изложбата ја подготвија Петар Ставрев, Сашо Ставрев и Мишко Гелевски.