Изгубен е битолчанецот Владимир Поповски. Последно виден Тумбе Кафе кај 10.30 ч.
Доколку некој го има видено или има било каква информација, јавете се на 075 359 100.
Оливера Јовановска