И оваа година ја испочитувавме традицијата на празникот Велики Петок. И покрај приликите на вонредна состојба, благодарение на инвентивноста на младите свештарници од Храм “СВ. ДИМИТРИЈ” без никакви проблеми и ризици сѐ се одвиваше нормално и на ОТВОРЕНО, во дворот на Храмот. Секој ја имаше можноста да ја посети црквата, се разбира и запали свеќа во тремот.

ЗА МНОГУ ГОДИНИ +

Фото и текст Димитрије Гиновски Гина