Ова попладне во 17.00 ч. во Офицерскиот дом Битола во рамките на манифестацијата “Зимска приказна” беше отворена фото изложбата “Фолклорни мотиви” на авторот Петар Ставрев, што ја организира општина Битола. Како уводен збор зедoa директорката на установата “Инфотурист”, Сандра Котевска и Никола Димитровски – претставник на CIOFF.

Фото и текст Сашо Ставрев