Вториот филтер за прочистување на чадот се монтира над ресторанот Македонија. Овие филтери што ги произведува Металец од Битола ги отстрануваат сумпор-диоксидот и механичките честички што ги содржи чадот. Низ филтерот чадот излегува во вид на пара.

За овој производ на Битолската металска индустрија владее голем интерес во земјата.

Текст и фото непознат извор, највероватно Битолски Весник или Нова Македонија далечните 70-ти.