Стариот театар на плоштадот „Гоце Делчев“ во Битола. Изграден од валијата Керим Паша, со фасада доградена во 1946 год. и балкон на кој ќе можи да се држат говори за битолската публика.

Фото и текст Перформансите на Широк Сокак Д.Д.Такец