Паркот кај градското Шеталиште. Фотографии испратени од Туљај Ајдароска