Емисија на ТВ Скопје за предавателот на Пелистер, популарната Антена за сите нас.

Архивска снимка со лични сведоштва и податоци од тогапните вработени.

Погледнете