ЏЕЗ ФАБРИКА
Агенда:
12:00 ч. Отворање на Џез Фабрика преку презентација на корените настанокот и потеклото на Џез музиката, основен ритам и мелодии, потекло на инструментите, и распознавање на џезот во анимирани филмови, образовни програми, театарски представи и сл. Поттикнување на учесниците за самостојно размислување и пронаоѓање на џез елементи во секојдневниот живот.
Предавач вон. проф м-р Сашо Поповски

12:30 ч. Концерт – Сашо Поповски Трио

13:15 ч. Презентација – Пикател – Музички книги и нивно влијание во развојот на децата.

13:45 ч. Панел дискусија – Културна индустрија – Ја имаме или не? Или Шчо напрајвме, и шчо требит да напрајме?“

Плус студија на случај од „Гаража до албум“.

Модератор-Тодор Ивановски предлог гости: локални уметници