Видео на Џоле Трајчевски на кого јавно му се заблагодаруваме што несебично дава голем придонес за истражување и видео запис на историјата на град Битола.