Да се надеваме дека утре релацијата ќе биди обратна… 😉