Емисија од 10-ти април 1975 г. на РТВ Скопје за гимназијата Јосип Броз Тито Битола по повод 30 години средни училишта.