1.Никој од битолчаните нема да оди да го гледа, сите на кафе ќе бидат.

2.Папамобилот не можи да вози на Широк Сокак, ќе шлајфова на црните плочки.

3.Битолчани такви кабадаи со количиња пред двајсе години гледаја на Широк Сокак.

4.Многу улици и дупки има за крпење низ градот, ќе се отпреврти негде.

5.Папата не навива за Пелистер, стопосто е за Вардар.

6.Нема кај да слета Папа-авионот, немаме аеродром во Битола.

7.Ја чекаше ул. Климент Охридски да се асфалтира, мерак му беше да му мафни на католичките сестри кои шо живеат таму.

8.Наљутен е дека нема песна напишана од битолчани каде се спомнува за Папата и Битола.

9.Карти? Ха, карти… битолчани научени се да влегват муфте отпозади со Чкембарите.

10.Уште тој ни фали, се друго средено е.

Причините се хумористични и дел од рубриката ЛабавО, без намера некој да навреди.