Откриена е строго чуваната тајна: Под улиците Бихач и Дебарска најверојатно се наоѓаат тунелите каде подолго време се криеше и имаше засолниште озогласениот ирачки диктатор Садам Хусеин.

Тунелите низ Битола за нас битолчани и не се ништо ново. Уште од времето на големите македонски војводи неколку подземни тунели се направени само за нивно засолниште и побезбедно избегнување на потерите од турскиот аскер за време на Илинденската епоха.

Дали ова ќе го искористиме за уште една значајна туристичка понуда која ќе придонесе за развој на туризмот на нашиот град или ќе остани само како сомнение, оставаме на времето само да ни покаже.


Веста е измислена и е од рубриката ЛабавО и е наменета само за забава на пошироката народна маса. Фотографии од групата Битолски Проблеми.