Фотографија на Димче Најдов, објавена на Битола стари фотографии. Локација кај сегашната библиотека во Битола.