mde_vivi

Ценовник од кафе бар Мадера, 2000 година.

Голема благодарност до Димитар Дочовски