ЗАБОРАВЕНИТЕ ИГРИ НА БИТОЛЧАНИ

АШИЦИ     Една од постарите игри која одамна се играла помеѓу битолчани е играњето ашици. Ашици (на турски : aşik ) е ковче од глуждот на јагне...