Виножито, божилак, ѕуница или божило се поимите кои ги користи нашиот македонски народ за оптичкиот и метеоролошки феномен кој предизвикува светлинскиот спектар од сончевите зраци да се појави на небото поради прекршување на светлината низ ситни капки вода во атмосферата.


Фотографија на Диоген Хаџи Коста Милевски