Ова видео е прозвод на големата љубов и поддршка кон нашите соученички кои се борат со Дијабетесот тип 1. Во нивната борба, сме вклучени и ние, II-4 одд. заедно со нашата наставничка -Весна Аврамовска Димитровска.