По повод 11-ти Март Денот кога битолските Евреи беа интернирани од Битола во 1943 г. , Одделението на Државниот Архив од Битола симболично ни престави една поголема галерија од нивниот бесценет фонд на Манаки кој се наоѓа во нивното депо.

Еврејска свадба. На фотографијата се младите со своите роднини Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Семеен портрет на Евреинот Хаим (бакал) Милтон Манаки 1908 година Битола
Семејството а еден битолски Евреин Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Три еврејки облечени во носии Милтон Манаки 1918-1941 година Битола
Семејството на еден Евреин – ахтар/народен аптекар Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Семејството на еден Евреин Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Семеен портрет на Евреинот Коломонос, истакнат трговец во градот Милтон Манаки 1905 година Битола
Семејството на еден сараф – Евреин , членовите на семејството се облечени во носии Милтон Манаки 1911 година Битола
Евреи – учесници во парадата по повод победата на Младотурската револуција Милтон Манаки 1908 година Битола
Младинци – Евреи Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Група Евреи како играат карти Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Група евреи облечени во костуми за карневал МИЛТОН МАНАКИ Бивша Југославија Битола, атеље
Група Евреи како се поздравуваат ` Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Еврејски свештеник МилтонМанаки 1898 година Јанина
Евреин – посредник на евреите и револуционерната власт на Младотурците, со лента на градите Милтон Манаки 1908 година Битола
Виктор Камхи со другарите – трговец, прв од лево Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Евреин – турски војник Милтон Манаки 1898-1912 година Битола
Изглед на еврејските гробишта во Битола МИЛТОН МАНАКИ Пред Балканската војна Битола
Евреите од градот манифестираат пред Црвените касарни по повод победата на Младотурската револуција Милтон Манаки 1908 година Битола
Еврејскиот Рабин Шабтај Џаин ( Ја правел зградата на еврејските гробишта, оградата, свештеник) МИЛТОН МАНАКИ во бивша Југославија во Битола, во неговата куќа
Погреб на Ароести Милтон Манаки 1918-1941 година Битола
Еврејка во карактеристична „џудео-еспањолска“ облека Милтон Манаки 1904 година Битола
Евреи – мотоциклисти од Израел на екскурзија во градот Милтон Манаки 1918-1941 година Битола

Како дел од нивните колекции се и пишувањата на Јаков Ароести, службеник кој некогаш работеше во Архивот и последниот евреин кој лично помогна со неговите истражувања и прибелешки да остане барем пишана трага од нашите сограѓани кои на тој кобен 11-ти Март беа одведени во Монополот во Скопје и Треблинка, Полска од страна на Бугарската војска и Управа. Тука ќе Ви преставиме пишувањата на Јаков за една еврејска фамилија Елизер:

… и мемоарите од фамилија Аврамовиќ, Аврам и Стела од Белград, па Скопје и Битола, како се спасија од кобниот ден 11-ти Март 1943 г.

Јаков Јозеф Ароести е битолски Евреин кој во време на Кралството Југославија работел како општински службеник. За време на окупацијата ја избегнал депортацијата, засолнувајќи се во Албанија. По ослободувањето се вратил во Македонија а потоа се иселил во Израел. Меѓутоа поради неподносливоста на тамошните климатски услови се вратил во Битола и се вработил во Историскиот Архив. Во својот делокруг на дејност Ароести составил нов Список за неговите сонародници Битолските Евреи, со нови од него внесени податоци, кои се посебна тема. Роден е на 14.07.1902 година во Битола. Во битолскиот архив работи во периодот од 1957 до 1958 година како хонорарен соработник со задача да работи при средувањето на сите архивски материјали кои се однесуваат на Евреите од Битола, а од 1959 до 1961 година е стален службеник во околискиот историски архив со истата работна задача. Претходно работел како касиер во кафуле на Соломон Садикарио од 1925 до 1929 и од 1937 до 1941 година. Од 1919 до 1923 година работи како трговски помошник кај Мушон Синови.Од 1934 до 1937 во угостиелски објект кај градската оптшина, од 1944 – 1947 кај еврејската општина. Во периодот од 1941 до 1943 година не работел поради дискриминација, а од 15.3.1943 до 1.11.1944 е во Албанија како бегалец.На 31.12. 1961 се пензионирал. Неговата работа во архивот од 1957 до 1961 е оценета како исклучително драгоцена за историјата на градот Битола.

Државен Архив Битола

Голема благодарност до Државниот Архив од Битола за отстапените материјали.