Регионалната занаетчиска комора на Битола го возобнови весникот Занаетчија кој излегуваше некогаш.

Првиот број беше објавен во Јуни 1976 г. а новиот во Јануари 2019. И тогаш и сега новинар уредник е Петар Ставрев. Тогаш претседател на Комората беше Стеван Манаковски а сега е Ромео Бошевски.

Аирлија да е!