БИТОЛА, ул.Рузвелтова бр.18 тел.075 22 47 22, Нов пазар 075 44 57 40

Противпожарната заштита на Балканот започнала од Битола кога на 20.05.1836 г. била основана првата противпожарна служба уште во времето на Румелискиот пашалак за време на владеењето на турскиот султан Махмуд III.
Единицата без прекини во континуитетот работи до денес, а интересно е и тоа што и по повеќе од половина век ја зачувала истата местоположба од левата страна на реката Драгор.

Првата противпожарна единица имала 15 вработени пожарникари од кои само еден бил муслиман како шеф и 14 македонци. Оваа ППЕ за гаснење пожари на самиот почеток располагала со една противпожарна пумпа.

Битолската територијална противпожарна единица е најстара во Македонија и Балканот и до 2005 год. беше под МВР, додека сега работи во склоп на Општина Битола.

Фотографии Зоран Кардула

Врати порака

Please enter your comment!
Please enter your name here